Leabharmharc
SAINCHEISTEANNA SÓISIALTA

Suirbhé Bliantúil Daonra: Fórsaí Armtha na Ríochta Aontaithe Veterans a chónaíonn sa Bhreatain Mhór, 2017

Eanáir, 2019
Airteagal:

Soláthraíonn an feasachán seo meastacháin ar mhéid agus ar shaintréithe sochdhéimeagrafacha Armtha na RA
Daonra veteranach na bhfórsaí a bhfuil cónaí orthu sa Bhreatain Mhór.

Abstract

Soláthraítear figiúirí achoimre ar an daonra veteranach agus comparáidí leis an daonra neamh-veteran measta a chónaíonn sa Bhreatain Bheag. I measc na bpríomhábhair tá: tréithe daoine; suíomh réigiúnach; sláinte lena n-áirítear stádas caitheamh tobac; stádas fostaíochta; oideachas agus cóiríocht (tithíocht). Sainmhínítear an daonra nonveteran mar iad siúd atá 16+ bliana d’aois nár fhóin i bhFórsaí Armtha na RA nó atá ag fónamh faoi láthair.

Tagairt Iomlán

An Aireacht Cosanta, 2019. Suirbhé Bliantúil Daonra: veterans Fhórsaí Armtha na RA a bhfuil cónaí orthu sa Bhreatain Mhór, 2017. Ar fáil ag: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 774937/20190128 _-_ APS_2017_Statistical_Bulletin _-_ OS.pdf.

Tuairiscigh fadhb leis an alt seo