Leabharmharc
Achoimre Oideachais & Oiliúna

Beidh roinnt achoimrí ar thaighde sa Mhol Taighde Veterans & Families, ina mbeidh mionteagaisc ghearra i dteanga inrochtana, infographics agus beochan. Forbrófar iad seo le himeacht ama de réir mar a bheidh an Mol bunaithe go hiomlán agus beidh comharthaí ann de réir mar a bheidh siad críochnaithe agus óstáilte ar an láithreán. Soláthraíonn snapshots achoimrí teanga shimplí ar thaighde agus ar fhianaise a bhaineann le hábhair a bhaineann le pobal Fhórsaí Armtha na RA, veterans agus a dteaghlaigh. Soláthraíonn urchair príomhphointí achoimre an Snapshot.

Cliceáil le do thoil ar na naisc thíos chun an achoimre Snapshot agus Urchair Oideachais agus Oiliúna a léamh: