Aschuir Taighde

Cuirfidh an tIonad taighde úr ar fáil maidir le príomh-shaincheisteanna atá roimh iar-phearsanra na Seirbhíse agus a dteaghlaigh chun cuidiú le tuiscint agus chun feabhas a chur ar sheachadadh beartas agus seirbhíse

Áireofar leis seo ábhar achomair, lena n-áirítear coimrí, grafaicí agus beochan. Foilseofar iad seo de réir mar a bheidh siad comhlánaithe agus in achoimre ráithiúil. Cuirfidh an tIonad taighde bunaidh ar fáil agus cuirfidh sé leis.

Má tá aon cheist agat déan teagmháil le do thoil An tIonad Taighde FiMT.

Taighde
Aschuir