Tacaíocht Taighde

Cuireann an tIonad comhairle agus tacaíocht ar fáil do charthanais agus do dhaoine eile atá bainteach le taighde nó a bhfuil spéis acu i dtaighde a bhaineann le hiar-phearsanra na Seirbhíse agus a dteaghlaigh

Forbróidh an tIonad líonraí páirtithe leasmhara, cuirfidh sé forbairtí taighde in iúl, cuirfidh sé deiseanna taighde chun cinn agus cabhróidh sé le hiarratais ar dheontais. Déanfaidh an tIonad taighde ar thionchar agus tionchar an taighde ar bheartas, ar sholáthar seirbhísí agus ar thuairimí agus cuirfidh sé a chuid torthaí in iúl do pháirtithe leasmhara.

Má tá aon cheist agat déan teagmháil le do thoil An tIonad Taighde FiMT.

Taighde
Tacaíocht