Leabharmharc
Journal of Military, Veteran and Family Health

An Iris Sláinte Míleata, Veteranach agus Teaghlaigh (JMVFH) Is é an t-irisleabhar scoláireachta oifigiúil, piarmheasúnaithe, athbhreithnithe ag Institiúid Cheanada um Thaighde Sláinte Míleata agus Veteranach (CIMVHR). Tá sé d'aidhm ag an Iris sláinte agus folláine mheabhrach, fhisiciúil agus shóisialta phearsanra míleata, sean-saighdiúirí agus a dteaghlach a uasmhéadú trí thaighde den scoth a fhoilsiú ar lucht léitheoireachta leathana idirnáisiúnta agus ildisciplíneach taighdeoirí, cleachtóirí sláinte, riarthóirí agus lucht déanta beartas.

Mar an iris phiar-athbhreithnithe is suntasaí a dhírigh ar cheisteanna a bhaineann go díreach le Mol Taighde Veterans & Family, tá comhpháirtíocht déanta againn le CIMVHR chun JMVFH a chur chun cinn do lucht féachana níos leithne, agus é mar aidhm aige a lucht léitheoireachta idirnáisiúnta, a n-aighneachtaí scolártha agus a dtionchar a mhéadú.

Is féidir teacht ar threoirlínte maidir le conas iad a chur faoi bhráid JMVFH agus treoracha gaolmhara ag http://jmvfh.utpjournals.brúigh / cuir isteach