Cuireann Scéim Creidmheasanna Foghlama Feabhsaithe (ELC) an MOD foghlaim ar feadh an tsaoil chun cinn i measc bhaill na bhFórsaí Armtha. Soláthraíonn an scéim tacaíocht airgeadais i ngach ceann de thrí bliana airgeadais ar a mhéad d’fhoghlaim ar leibhéal níos airde de cháilíocht a aithnítear go náisiúnta ag Leibhéal a trí nó os a chionn nó, má dhéantar í a shaothrú thar lear, cáilíocht choibhéiseach idirnáisiúnta cheadaithe le soláthraí foghlama ceadaithe.

De bharr athruithe atá le teacht ar an ELC beidh lucht fágála seirbhíse in ann éileamh a dhéanamh ar a dteidlíocht ar ELC ar feadh suas le deich mbliana tar éis seirbhíse. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil anseo.