Is é an deis seo oibriú ar thionscadal arna mhaoiniú ag AHRC le taighdeoirí atá lonnaithe in Ollscoil Anglia Ruskin. Is é an tionscadal ná 'Scéalta san Aistriú: Scrúdú a dhéanamh ar ról na n-ealaíon, an chultúir agus an spóirt i dtacú le haistriú veteranach go saol na sibhialtachta'.

Éilíonn an tionscadal Scéalta san Idirthréimhse iarrthóir eisceachtúil il-oilte a bhfuil saineolas aige ar scileanna déanta scannán faisnéise (scéalaíocht ardluacha agus scileanna léiriúcháin chruthaitheacha, go hidéalach le cúlra sa tionscal craolacháin).

Oibreoidh sealbhóir an phoist go dlúth le trí eagraíocht chomhpháirtíochta - Soldiers Arts Academy, Turn to Starboard & Waterloo Uncovered, lena n-áirítear taighdeoirí piaraí ó gach ceann de na heagraíochtaí seo - chun scannáin ar ardchaighdeán a tháirgeadh a ghlacann agus a léiríonn taithí an aistrithe ón arm go sibhialtach. an saol trí pháirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí ealaíon, cultúrtha agus spóirt.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise agus chun iarratas a dhéanamh Cliceáil anseo.