Seolann Mol VFR ár gcéad fhíseán beochana inniu, a thugann breac-chuntas ar phríomhfhíorais agus fhigiúirí a bhaineann le tithíocht do phobal Fórsaí Armtha na RA. Is réamhrá é an físeán Cnuasach Tithíochta, atá ina achoimre teanga shimplí ar thaighde agus ar fhianaise a bhaineann le Fórsaí Armtha na Ríochta Aontaithe agus le pobal seanbhunaithe.

Dearadh an físeán seo chun léargas neodrach a chur i láthair ar phríomhfhaisnéis agus ar shaincheisteanna a d'fhéadfadh a bheith ann do Phobal Armtha na Ríochta Aontaithe maidir le tithíocht.

Téigh go dtí an fóram go dtí cuir in iúl dúinn cad a cheapann tú den bheochan. Ba mhaith linn do thuairimí agus do thuairimí a chloisteáil.