Is é atá sa Ghrúpa Teagmhála (‘Teagmháil’) ná comhoibriú eagraíochtaí reachtúla agus neamhreachtúla (carthanas, acadúil agus gairmiúil) atá ag obair chun tacaíocht sláinte meabhrach a fheabhsú do phobal Fórsaí Armtha na RA lena n-áirítear pearsanra atá ag fónamh, veterans agus a dteaghlaigh.

Tá baill teagmhála, comhlaigh agus comhpháirtithe ag obair i gcomhar le chéile ar roinnt tionscadal tosaíochta aitheanta sláinte meabhrach. Tá ball Teagmhála ainmnithe mar Cheannaire Feidhmiúcháin i gceannas ar gach tionscadal chun comhairle agus cúnamh a thabhairt maidir le hobair sa réimse sin. Más mian leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi aon cheann de réimsí oibre Teagmhála atá liostaithe thíos, déan teagmháil linn.

Le tuilleadh a fháil amach faoi obair Teagmhála tabhair cuairt ar a láithreán gréasáin.