Teastaíonn rannpháirtithe le haghaidh staidéar cáilíochtúil ar fholláine airgeadais marthanóirí a phós, nó a chuaigh i gcaidreamh faoin dlí coiteann, le Veteran 60+.

Beidh an staidéar seo mar bhunús d’obair sa todhchaí chun straitéisí tacaíochta teaghlaigh atá ann cheana do mharthanóirí Veterans a mheas, agus chun tacú le straitéisí feabhsaithe a dhearadh. Tá sé mar aidhm ag an staidéar seo freisin imscrúdú a dhéanamh ar phatrún na dara cosán gairme atá ag Veterans tar éis seirbhíse míleata, agus a bhfolláine airgeadais roimh scor agus dá éis.

Critéir incháilitheachta:
- Caithfidh sé a bheith i do mharthanóir ar Veteran a chuaigh i mbun caidrimh phósta / dlí choitinn le Veteran 60+
- Caithfidh sé a bheith in ann an nós imeachta staidéir agus an fhoirm toilithe a thuiscint.

Is é an Dr. Eric Li, Ollamh Comhlach, Dámh Bainistíochta UBC, PI an Staidéar Marthanóra Veteran.

Tuilleadh eolais anseo.