Leabharmharc
Líonra Daoine

Líonra Daoine

Is é cuspóir an Líonra Daoine ná na daoine agus na heagraíochtaí sin a bhfuil leasanna nó saineolas comhchoiteann acu a ghrúpáil de réir mar a léiríonn siad i dtaighde acadúil ábhartha, i mbeartas nó i seachadadh seirbhíse d'fhonn líonrú, comhairliúchán agus comhoibriú a chumasú. Is iad na daoine agus na heagraíochtaí a thaispeántar ar an leathanach seo iad siúd atá ina n-údair ainmnithe laistigh den stór taighde agus / nó a roghnaigh a bheith mar chuid den líonra. Ní thuigtear ná ní ghlacfar le cleamhnas ar bith leis an Mol Taighde Veterans & Family. Más mian leat a bheith san áireamh sa Líonra Daoine, cláraigh, ansin déan iarratas ar Phróifíl Líonra Taighde. Má tá tú ar taispeáint laistigh den líonra agus más mian leat do phróifíl a leasú nó a chur as oifig, le do thoil déan teagmháil le riarthóirí an láithreáin.

Fostaíochta
Oideachas / Oiliúint
Airgeadas
Tithíocht
Sláinte Fhisiciúil
Meabhair-Shláinte
Folláine
Córas Ceartais Choiriúil / Dlí
Caidrimh / Dearcadh / Cumarsáid