Leabharmharc
Achoimre ar Chaidrimh / Dearcadh / Cumarsáid

Beidh roinnt achoimrí ar thaighde sa Mhol Taighde Veterans & Families, ina mbeidh mionteagaisc ghearra i dteanga inrochtana, infographics agus beochan. Forbrófar iad seo le himeacht ama de réir mar a bheidh an Mol bunaithe go hiomlán agus beidh comharthaí ann de réir mar a bheidh siad críochnaithe agus óstáilte ar an láithreán.

                                

Mahar, AL, Gribble, R., Aiken, AB, Dandeker, C., Duffy, B., Gottfried, G., Wessely, S. agus Fear, NT, 2017. Tuairim Phoiblí na bhFórsaí Armtha i gCeanada, sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe. Journal of Military, Veteran and Family Health, 3 (2), lch. 2-3.

Aireacht Cosanta, 2017. Suirbhé Bliantúil Daonra: Fórsaí Armtha na Ríochta Aontaithe Veterans a chónaíonn sa Bhreatain Mhór, 2016.