Leabharmharc
Achoimre ar Chaidrimh / Dearcadh / Cumarsáid

Beidh roinnt achoimrí ar thaighde ar an Mol Taighde Veterans & Family, ina mbeidh coimrí gearra i dteanga inrochtana, inghrafaicí agus beochan. Forbrófar iad seo le himeacht ama de réir mar a bheidh an Mol bunaithe go hiomlán agus beidh comhartha air mar go gcríochnófar iad agus go ndéanfar iad a óstáil ar an suíomh.

Mahar, AL, Gribble, R., Aiken, AB, Dandeker, C., Duffy, B., Gottfried, G., Wessely, S. agus Fear, NT, 2017. Tuairim Phoiblí na bhFórsaí Armtha i gCeanada, sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe. Journal of Military, Veteran and Family Health, 3 (2), lch. 2-3.

Aireacht Cosanta, 2017. Suirbhé Bliantúil Daonra: Fórsaí Armtha na Ríochta Aontaithe Veterans a chónaíonn sa Bhreatain Mhór, 2016.