Leabharmharc

An Dr Lauren Godier

D.Phil, PGCert, MSc, BSc

Maidir leis an Duine:

Airteagail ghaolmhara:

Is Comhalta Iardhochtúireachta Taighde mé san Institiúid Veterans and Families, Ollscoil Anglia Ruskin. Bronnadh DPhil i Síciatracht orm ó Ollscoil Oxford i 2015. Is Comhalta Comhlach den Acadamh Ardoideachais mé.

Tá mo chuid suimeanna taighde dírithe ar thaighde a úsáid chun forbairt straitéisí a chur chun cinn a chuireann sláinte mheabhrach agus folláine chun cinn i veterans agus a dteaghlaigh. Tá taithí agam ar mhodhanna taighde cainníochtúla agus cáilíochtúla araon.

Leasanna Taighde

  • Fostaíochta
  • Meabhair-Shláinte
  • Folláine
  • SLÁINTE / FOLLÁINE
  • Soláthar Polasaí / Seirbhíse
  • Idirbhliain
  • Teaghlaigh & Caidrimh
  • Luathfhágálaithe Seirbhíse
  • Taighde
  • Inscne