Leabharmharc
Acmhainní Úsáideacha

Is féidir taighde ar veterans agus ar theaghlaigh na bhFórsaí Armtha a fháil in irisí acadúla éagsúla a ndéantar piarmheasúnú orthu, mar aon le foilseacháin dílseánaigh ó charthanais, ranna rialtais agus eagraíochtaí taighde. Bhailíomar le chéile ar an leathanach seo na hirisleabhair léannta oifigiúla is suntasaí, a ndéantar piarmheasúnú orthu, a bhaineann leis an gcohórt seo a fhoilsíonn taighde den scoth do léitheoir leathan idirnáisiúnta agus ildisciplíneach taighdeoirí, cleachtóirí, riarthóirí agus lucht déanta beartas.

De réir mar a dhíríonn na hirisleabhair piarmheasúnaithe is suntasaí ar ábhair a bhaineann go díreach leis an Mol Taighde Veterans & Teaghlaigh, ba mhaith linn iad a chur chun cinn do lucht féachana níos leithne, agus é mar aidhm acu a léitheoireacht idirnáisiúnta, a n-aighneachtaí léannta agus a dtionchar a mhéadú.

Cuirtear torthaí taighde in iúl freisin trí mhodhanna eile cosúil le beochan agus seimineáir ghréasáin. Bhailíomar cnuasach beochan agus seimineár gréasáin le chéile ar an leathanach seo, chun a thaispeáint conas a chuirtear taighde foilsithe in iúl ar bhealaí éagsúla.

Íomhánna Beo

TeidealLógó EagraíochtaCountryMaidir
3MDR: Virtual reality treatment for veterans with PTSD

This animation provides an introduction into 3MDR research into virtual reality treatment for veterans with PTSD, conducted by the National Centre for Mental Health. 3MDR is based on a combination of virtual reality exposure as well as eye movement desensitisation and reprocessing, which is an established psychological treatment for PTSD.
Change Step Film

This film, created by Ceangal Fórsaí an Iardheiscirt, illustrates the challenges that can be experienced during and after transition from the services, and is a useful aid for anyone or any organisation that wishes to know and understand more about this subject or to use it to raise awareness within their organisation.
Greater Manchester Armed Forces Covenant

This short animated film is the first in a series which aims to highlight the support available to members of the Armed Forces community across Greater Manchester.
Léargas Earnála: Carthanais na bhFórsaí Armtha

Tá an beochan seo bunaithe ar thuarascáil ón Eolaire um Athrú Sóisialta (DSC) dar teideal Léargas Earnála: Carthanais na bhFórsaí Armtha. Tugann an beochan léargas ar earnáil Charthanas na bhFórsaí Armtha agus féachann sí le dúshlán a thabhairt do thuiscintí coitianta ar an earnáil. Choimisiúnaigh Forces in Mind Trust (FiMT) an beochan, a mhaoinigh an tuarascáil tosaigh freisin.
Beochan an Chórais Ceartais Choiriúil Snapshot

Tugann an beochan ghearr seo breac-chuntas ar phríomhfhíorais agus fhigiúirí a bhaineann leis an gCóras Ceartais Choiriúil (CJS) do phobal Fórsaí Armtha na RA. Is réamhrá don fhíseán é an físeán Snapshot CJS, atá ina achoimre teanga shimplí ar thaighde agus ar fhianaise a bhaineann le Fórsaí Armtha na Ríochta Aontaithe agus le pobal seanbhunaithe.
Cnuasach Beochan Tithíochta

Tugann an beochan ghearr seo breac-chuntas ar phríomhfhíorais agus fhigiúirí a bhaineann le tithíocht do phobal Fórsaí Armtha na RA. Is réamhrá é an físeán Cnuasach Tithíochta, atá ina achoimre teanga shimplí ar thaighde agus ar fhianaise a bhaineann le Fórsaí Armtha na Ríochta Aontaithe agus le pobal seanbhunaithe.
Stair an Díobhála mhorálta

Déanann an beochan seo achoimre ar stair na díobhála morálta agus tá sé bunaithe ar taighde ó KCMHR, arna scaoileadh ag King's College London agus Trust for Mind Trust (FiMT).

Irisí

Teideal na hiriseLógó IrisTír FoilsitheMaidir leis an Irisleabhar
Fórsaí Armtha & an tSochaíFoilsíonn foilseachán ráithiúil le Fórsa Armtha (AFS) foilseachán ráithiúil le raon feidhme idirnáisiúnta ailt ar chaidreamh sibhialta-míleata, veterans, éifeachtúlacht fórsa agus éagsúlacht, cultúr míleata, oideachas agus oiliúint oifigeach, institiúidí míleata, eitic, comhtháthú aonad, teaghlaigh míleata, déanamh síochána, príobháidiú , tuairim an phobail agus bainistíocht coinbhleachta.
BMJ Sláinte MhíleataIs é BMJ Military Health baile taighde, léirmheasanna agus tráchtaireachta ar na príomhcheisteanna i sláinte míleata ó gach cearn den domhan. Forlíontar na ceachtanna a foghlaimíodh ó choimhlintí níos mó ná céad bliain le fianaise suas le nóiméad ó chleachtóirí reatha ar fud an domhain.
Iris Arm CheanadaTá Iris Arm Cheanada tiomanta do choincheapa, smaointe agus tuairimí dochtúireachta agus oiliúna a scaipeadh agus a phlé ag pearsanra uile an airm agus ag na sibhialtaigh sin a bhfuil spéis acu i gcúrsaí dochtúireachta, oiliúna agus míleata eile. Tá ailt ar ábhair ghaolmhara mar cheannaireacht, eitic, teicneolaíocht, agus stair mhíleata san áireamh freisin.
Iris Míleata CheanadaFoilsíonn Iris Mhíleata Cheanada ar ábhair a bhfuil tábhacht leathan leo don phobal cosanta i gCeanada, lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, beartas slándála agus cosanta, saincheisteanna straitéiseacha, foirceadal, oibríochtaí, struchtúir fhórsa, cur i bhfeidhm na teicneolaíochta, soláthar trealaimh, stair mhíleata, ceannaireacht, oiliúint agus eitic mhíleata.
Staidéar Míleata CriticiúilFoilsíonn Critical Military Studies taighde ar na gnéithe criticiúla de chumhacht agus oibríochtaí míleata, institiúidí agus caidreamh idirnáisiúnta. Spreagann sé ceistiú agus díchobhsú na gcatagóirí a nglactar leo go minic agus a bhaineann leis an arm, an míleatachas agus an míleatú.
Journal of History Military

D’fhoilsigh an Journal of Military History, iris ráithiúil an Chumainn um Stair Mhíleata, ailt léannta ar stair mhíleata gach ré agus limistéar geografach ó 1937. Foilsíonn sé ailt, léirmheasanna ar leabhair, liosta d’ailt le déanaí a dhéileálann le stair mhíleata a foilsíodh in irisleabhair eile, liosta bliantúil de thráchtais dochtúireachta i stair mhíleata, agus innéacs bliantúil.
Iris an Léinn MhíleataDialann ildisciplíneach a ndéantar piarmheasúnú air is ea Iris an Léinn Mhíleata (JMS) a fhoilsíonn ailt bhunaidh taighde i réimsí roghnaithe staidéir mhíleata. Tá cur chuige JMS dírithe ar mhíleata, ag díriú ar bhainistíocht agus saothrú teicneolaíochta, roghanna agus riachtanais theicneolaíocha, cúinsí oirbheartaíochta srl. Ag tabhairt tacaíochta d’Anailísithe Réimse Cath chomh maith le hOideachas Oifigeach Acadúil.
Journal of Military, Veteran and Family HealthIs é an Journal of Military, Veteran and Family Health (JMVFH) an iris oifigiúil léannta de chuid Institiúid Cheanada um Thaighde Sláinte Míleata agus Veteran (CIMVHR), a fhoilsíonn Preas Ollscoil Toronto (UTP) dhá uair sa bhliain. Tá sé mar aidhm ag JMVFH sláinte agus folláine shóisialta pearsanra míleata, Veterans, agus a dteaghlaigh a uasmhéadú trí thaighde den scoth a fhoilsiú do léitheoireacht leathan idirnáisiúnta agus ildisciplíneach taighdeoirí, cleachtóirí sláinte, riarthóirí agus lucht déanta beartas.
Journal of Veterans Studies

Is iris rochtana oscailte, athbhreithnithe ag piaraí é an Journal of Veterans Studies. Is iad aidhmeanna na hirise taighde idirnáisiúnta a choinneáil i staidéir veterans, comhoibrithe taighde idirdhisciplíneacha a éascú, agus bearnaí a chúngú idir cultúir, institiúidí, eispéiris, eolas agus tuiscint.
Iris an Léinn Chogaidh agus CultúirIdirdhisciplíneach agus idirnáisiúnta ina raon feidhme, leagann an Journal of War and Culture Studies béim ar stair chultúrtha agus ar tháirgeadh cultúrtha mar fhórsaí suntasacha a mhúnlaigh eispéiris, uiríll agus cuimhní cogaidh. Soláthraíonn sé fóram chun anailís, plé agus scaipeadh taighde bunaidh a iniúchadh a dhéanann iniúchadh ar na caidrimh idir cogadh agus cultúr sa ré nua-aimseartha agus comhaimseartha.
Sláinte Iompraíochta MíleataIs é an Sláinte Iompraíochta Míleata: Iris Idirnáisiúnta Taighde agus Staidéar Pobail an dialann suaitheanta a chomhiomlánaíonn an t-eolas reatha faoi shláinte agus folláine bithshíceashóisialta bhaill na seirbhíse, veterans, agus teaghlaigh a mbíonn tionchar ag an tseirbhís mhíleata orthu.
Leigheas MíleataFoilsíonn Leigheas Míleata páipéir eolaíochta, tuarascálacha cáis agus eagarthóireachta a ndéantar piarmheasúnú orthu. Is é cuspóir na hirise feasacht ar leigheas cónaidhme a chur chun cinn trí fhóram a sholáthar chun plé freagrach a dhéanamh ar smaointe agus fadhbanna coitianta a bhaineann le cúram sláinte cónaidhme. Tá sé mar aidhm ag an dialann oideachas cúram sláinte a mhéadú trí fhaisnéis eolaíoch agus faisnéis eile a sholáthar dá léitheoirí agus cumarsáid a éascú.
Síceolaíocht MhíleataFéachann Síceolaíocht Mhíleata le forbairt eolaíoch na síceolaíochta míleata a éascú trí chumarsáid idir taighdeoirí agus cleachtóirí a spreagadh. Is é réimse na síceolaíochta míleata ná taighde nó cleachtas ar phrionsabail shíceolaíocha a dhéanamh i dtimpeallacht mhíleata. Foilsíonn an dialann ailt taighde eolaíochta iompraíochta a bhfuil feidhmchláir mhíleata acu i réimsí na síceolaíochta cliniciúla agus sláinte, oiliúna agus tosca daonna, daonchumhachta agus pearsanra, córais shóisialta agus eagrúcháin, agus tástáil agus tomhas.
Iris War & SocietyFoilsíonn War & Society ailt léannta ar ardchaighdeán ar chúiseanna, ar thaithí agus ar thionchar an chogaidh. Tá taighde bunaidh inár n-alt bunaithe ar fhoinsí cartlainne, béil agus bunfhoinsí eile. Cé go bhfoilsíonn an dialann ailt a dhéileálann le gnéithe teicniúla agus oibríochta na cogaíochta, tá a phríomhbhéim ar na caidrimh níos leithne idir an chogaíocht agus an tsochaí.

Webinars

TeidealLógó EagraíochtaCountryMaidir
Webinar Ionad Taighde FiMT do Bhuaiteoirí Duaise 2020An webinar seo, ón Fórsaí in Ionad Taighde Mind Trust, aibhsíodh taighde agus gníomhaíocht a bhuaigh duaiseanna sa Ríocht Aontaithe do 2020. Bhí réamhrá beo ag an Ollamh Mike Almond agus taifeadadh cur i láthair ó na trí bhuaiteoirí duaise, an tOllamh Lisa Scullion, an tOllamh Chérie Armour agus Meri Mayhew. Ina dhiaidh sin bhí C&A beo le buaiteoirí na nduaiseanna.Sraith aistrithe Webinar ón Líonra Cúraim Seirbhísí Astraláiseacha (ASCN)D'fhorbair ASCN (An Nua-Shéalainn) agus tugann sé deis eolas ar théamaí a bhaineann le haistriú do veterans agus do theaghlaigh a leathnú. Is iad Ceannairí Smaointe Idirnáisiúnta agus Taighdeoirí ó thíortha gaolmhara na Nua-Shéalainne lena n-áirítear Ceanada, na Stáit Aontaithe, an Ríocht Aontaithe agus an Astráil a chuireann na seimineáir ghréasáin sa tsraith Transition i láthair. Clúdaíonn gach Webinar príomhcheisteanna agus léargas ar Aistriú Veteran Míleata agus an saol iar-seirbhíse a fuarthas trí thaighde agus trí obair leanúnach eile le baill mhíleata, veterans agus a dteaghlaigh sa tír ábhartha.