Taispeáin Torthaí Iarchurtha

Ultra-rapid development and deployment of a family resilience program during the COVID-19 pandemic: Lessons learned from Families Tackling Tough Times Together

The 2020 COVID-19 pandemic brought uncertainty, anxiety, and stress into households; however, it also created an opportunity as many families, sequestered at home, found themselves spending much more time together. To support families and improve their ability to cope, recover,…

From Defender to Offender: British Female Ex-Military Re-Joining Civilian Society

This chapter considers the problems that the ex-military experience when returning to civilian life. It examines the narratives of two female former soldiers who have committed offences, unable to sustain a productive role in the ‘real’ world where individuals have…

Ag maireachtáil inár mbróga: tuiscint a fháil ar riachtanais Theaghlaigh Fórsaí Armtha na RA

I mí Eanáir 2019, choimisiúnaigh an Rúnaí Cosanta ag an am, an Fíor-Onórach Gavin Williamson CBE MP, Andrew Selous MP chun athbhreithniú neamhspleách a dhéanamh chun riachtanais éagsúla theaghlaigh na Seirbhíse a mheas, chun a mheas an bhfuil an tairiscint tacaíochta reatha ag freastal orthu seo…

Social isolation and loneliness of UK veterans: a Delphi study

Background Evidence increasingly acknowledges the impact of social isolation and loneliness on the lives of military veterans and the wider Armed Forces Community. Aims The study gathered expert consensus to (i) understand if veterans are considered ‘unique’ in their experiences…

Staitisticí éagsúlachta débhliantúla Fhórsaí Armtha na RA: 2020

Cuireann an scaoileadh staitistiúil seo faisnéis ar fáil maidir le hinscne, eitneachas, náisiúntacht, reiligiún agus aois na bPearsanra Míleata atá fostaithe ag an Aireacht Cosanta (MOD). Comhlíonann an foilseachán seo oibleagáidí na Roinne faoi Dhualgas Comhionannais na hEarnála Poiblí faisnéis a sholáthar ar…

Forchoimeádann Trí-Sheirbhís suirbhé dearcadh leanúnach 2020

This survey of Volunteer Reserves covers satisfaction with various aspects of being a reservist. These statistics are used to inform the development of policy and measure the impact of decisions affecting reservists, such as those relating to the development of…

UK Armed Forces Mental Health Annual Statistics 2019/20

This bulletin provides statistical information on mental health in the UK Armed Forces and is the first in this series to present information on those seen for a mental health issue in primary care. The first section of this bulletin…

Pearsanra cosanta NHS ag coimisiúnú staitisticí débhliantúla: bliain airgeadais 2020/21

Soláthraíonn an staitistic oifigiúil débhliantúil seo staitisticí achoimre ar líon na bpearsanra atá ag fónamh d’fhórsaí armtha na RA agus pearsanra sibhialta dar teideal le clárú Seirbhísí Leighis Cosanta (DMS) amhail an 1 Aibreán 2020. Úsáideann an… faisnéis sa tuarascáil seo.

Tuarascáil Tionchair Nochtadh Waterloo 2019

Comhcheanglaíonn Waterloo Uncovered (WU *) seandálaíocht den scoth ar pháirc chatha Waterloo le clár cúraim, téarnaimh agus aistrithe isteach sa saol sibhialta do veterans agus pearsanra míleata atá ag fónamh (VSMP) atá ag fulaingt ó chuid de na tionchair fhisiciúla agus mheabhracha a bhaineann lena…