Taispeáin Torthaí Iarchurtha

Staitisticí ráithiúla de chuid Scéim um Cheannach le ceannach Óglaigh na RA: 2019 / 20

Soláthraíonn an scaoileadh staitistiúil ráithiúil seo staitisticí achoimre ar iarratais, ar íocaíochtaí agus ar cheannacháin a rinneadh faoi scéim Cabhair chun Ceannaigh (FHTB) na bhFórsaí. Cuireann eagráin Q2 agus Q4 staitisticí ar fáil freisin maidir le cion na n-íocaíochtaí de réir réigiúin agus aois ...

Veterans gan dídean i Londain: Imscrúdú ar Fhreagrachtaí Tithíochta

Mar aon lenár dtuarascáil 2016, tá athbhreithniú déanta againn ar fhaisnéis atá ar fáil go poiblí do gach údarás áitiúil i Londain, lena n-áirítear faisnéis ar shuíomhanna gréasáin agus ar pholasaithe agus straitéisí tithíochta. Tá sraith moltaí eile déanta againn freisin a bhain leas as taighde nach féidir…

Achoimre an tSuirbhé: Sochair agus Dúshláin Maireachtála Scaipthe

Tionscnamh atá á mhaoiniú ag an Seansailéir ag baint úsáide as cistí LIBOR is ea Tionscadal Teaghlaigh Scaipthe Teaghlaigh RAF, agus tá sé mar aidhm aige feabhas a chur ar an tuiscint ar an taithí a bhí ag muintir scaipthe i bhFórsa an Aeir Ríoga. Sraith suirbhéanna ar líne le haghaidh…

Suirbhé AFF Mór - Conradh leithdháilte agus cothabhála nua

Príomhthorthaí 1. Teastaíonn ó theaghlaigh a bheith in ann maireachtáil i SFA a bhainistiú ar líne. 2. Teastaíonn eolas breise agus cruinn, go háirithe agus tú ag cur isteach ar thithíocht. 3. Teastaíonn ó theaghlaigh deisiúcháin éifeachtúla agus éifeachtacha, arna mbainistiú trí chóras nua-aimseartha. 4. Tithe…

Suirbhé AFF Mór - Samhail Cóiríochta don Todhchaí (FAM)

Príomhthorthaí 1. Ní bhraitheann teaghlaigh faoi FAM. 2. Ní thuigeann teaghlaigh cén fáth a bhfuil FAM á chur i bhfeidhm. 3. Teastaíonn ó theaghlaigh a bheith ar an eolas agus éisteacht leo. 4. Níl FAM comhoiriúnach le stíl mhaireachtála soghluaiste an Airm. 5.

Achoimre ar Urchair Tithíochta

Soláthraíonn urchair na príomhphointí i seat. Tá na seatanna deartha chun cabhrú le tuiscint a fháil ar na saincheisteanna casta atá i gceist maidir leis na Fórsaí Armtha, agus chun tacú le próisis chinnteoireachta trí na bearnaí idir taighde acadúil, an rialtas agus…

Neamhord úsáide Opioid agus easpa dídine i Riarachán Sláinte Veterans: Dúshlán an ilchineálachta

Cuspóir: Is é aidhm an staidéir seo meastachán a dhéanamh ar leitheadúlacht agus comhghaol sochdhéimeagrafach agus cliniciúil neamhoird úsáide opioid (OUD), cúis mhór le galracht agus mortlaíocht sna Stáit Aontaithe, i measc na sean-saighdiúirí go náisiúnta i Sláinte Veterans…

Líonraí sóisialta seasmhacha: Luath-sheanóirí cogaidh a throid le chéile sa saol níos déanaí

Léiríonn muid an bhaint fhada atá ag luath-naisc shóisialta le cinneadh suímh daoine aonair agus ina bpriacal mortlaíochta seanaoise ag baint úsáide as sonraí ar shean-saighdiúirí Arm an Aontais i gCogadh Cathartha na Stát Aontaithe (1861-5). Déanaimid meastachán ar mhúnlaí imirce rogha scoite…