Leabharmharc
Cé dó an Mol VFR?

Tógtar an Mol Taighde Veterans & Families chun freastal ar riachtanais an raon úsáideoirí is leithne, lena n-áirítear lucht acadúil agus taighdeoirí, lucht déanta beartas, soláthraithe seirbhíse reachtúla agus deonacha, na meáin agus an pobal, lena n-áirítear an pobal míleata agus veteran. Ag brath ar leasanna aonair cuirfidh an Mol ar chumas úsáideoirí:

  • Cuardaigh taighde agus fianaise de réir réimse ábhair
  • Bunachar sonraí de litríocht ábhartha a cheistiú
  • Sainaithin taighdeoirí agus institiúidí a bhfuil leasanna coitianta acu
  • Oibriú mar phobal spéise chun smaointe agus nuálaíochtaí a ghiniúint agus a roinnt
  • Ceisteanna a ardú agus plé a dhéanamh
  • Bearnaí taighde a aithint chun deiseanna maoinithe agus comhoibríocha a éascú

Baineann an Mol leas as taighde acadúil chun malartú eolais a éascú ag leibhéal agus i meán a oireann don úsáideoir agus cuideoidh sé leis an mbearna tuisceana agus comhoibrithe a dhúnadh ar fud na bpobal.

Tuilleadh léitheoireachta: